Det finns en tumregel när det handlar om text: börja med det viktigaste! Inte det viktigaste för dig utan för den som ska läsa. Som läsare är vi i ärlighetens namn mest intresserade av oss själva. Varför ska jag engagera mig i detta? Du behöver alltså få läsaren att förstå nyttan och syftet med texten så snabbt som möjligt. Kliv ut ur din roll en liten stund och sätt dig in i läsarnas perspektiv, vad vill de veta? Inom journalistiken brukar man säga att en bra ingress svarar på frågorna när, var, hur, vem, vad och varför, helst med en eller max två meningar. Ett bra knep är att svara på dessa och sen använda första stycket av din text till att göra en riktigt bra sammanfattning av svaren. 

Och kom ihåg att det du berättar inte behöver vara linjärt eller kronologiskt. Det är frestande att börja från början, med att berätta om bakgrunden till ett beslut eller om sin egen historia. Kanske tänker vi att det skapar en grund för att människor ska förstå det vi vill säga. Det är fint tänkt. Men risken är istället att läsaren tappar intresset och i värsta fall scrollar vidare. 

Vill du berätta om Rödluvan för din publik är det alltså smartare att börja med dramatiken i den lilla stugan eller dela spännande detaljer om jägarens insats än att inleda med “det var en gång”. Då har du större chans att fånga din publiks intresse samtidigt som du kan styra berättelsen utifrån vad du vill ha sagt. Det betyder inte att du behöver utelämna flickans skogspromenad, hennes förhållande till mormor eller vargens udda matpreferenser, du kan fylla din story med de delar som du anser är relevanta och som behövs för att berättelsen ska hänga ihop.  

Fundera också på om allt du hade tänkt skriva verkligen måste vara med. Tillför det något eller blir det mest rörigt? Vad är det du vill få sagt? Kill your darlings eller dela upp din text i flera.