Har du någon gång lyssnat på ett nyhetsinslag på radio eller tv och tänkt att “det var en våldsamt trögtänkt journalist, nu frågar hen ju samma sak IGEN?” Det händer faktiskt ganska ofta att journalister upprepar en fråga, återkommer till frågan igen senare under intervjun eller ställer om samma fråga men omformulerar den lite. Men, voffo gör di på detta viset? 

Det finns flera anledningar. Den första, och viktigaste, är att journalisten helt enkelt inte fått ett ordentligt svar. Intervjupersonen kanske har svävat iväg eller så vill hen helst inte svara utan använder utrymmet till att glida in på frågor eller sidospår som hen hellre vill prata om. Att upprepa frågan är alltså ett sätt att få substans i intervjun genom att få svar på det man faktiskt undrar. 

Att fråga om är också en möjlighet att markera för intervjupersonen att man noterat att hen undviker frågan och att man har för avsikt att utkräva svar. Resultatet kan se väldigt olika ut. Vana intervjupersoner med mycket erfarenhet har ibland så kallade message tracks som de tar till för att rikta intervjun åt det håll de önskar och slippa svara på en specifik fråga. Men det gäller att göra det med finess för att det inte ska slå tillbaka på dem själva. Ett klassiskt exempel är presskonferensen där dåvarande finansministern Bosse Ringholm slingrade sig från journalisternas frågor om varför chefen för riksrevisionen lämnade sin tjänst genom att upprepa samma svar, vilket blev känt som papegojmetoden. 

En annan orsak till att upprepa frågan är att få ett mer klart och koncist svar. Intervjupersonen kan ha gett en omfattande redogörelse första gången frågan ställdes och tagit upp en mängd fakta och detaljer, som förvisso kan vara relevanta att använda men som gör det svår att få ett bra och lagom långt citat. Att ställa om frågan gör alltså att journalisten kan få ett mer renodlat svar, vilket är särskilt bra om intervjun ska sändas i tv eller radio. 

Ibland frågar jag som journalist om en fråga för att säkerställa att jag förstått. Och det är ju faktiskt en jättebra anledning det också. Annars kan det bli knepigt att få ut något vettigt i andra änden. 

Så nästa gång du hör en journalist fråga om, så tänk att hen är grym på sitt jobb!